Yash Thakkar detail statistics

List of matches played by Yash Thakkar
TEST matches Played by Yash Thakkar
First-class matches Played by Yash Thakkar
ODI matches Played by Yash Thakkar
List A matches Played by Yash Thakkar
T20I matches Played by Yash Thakkar
T20 matches Played by Yash Thakkar
Four Day matches Played by Yash Thakkar
Three Day matches Played by Yash Thakkar
Two Day matches Played by Yash Thakkar
One Day matches Played by Yash Thakkar